BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)

Heeft u een bijsFolfer Bijstandverlening voor Zelfstandigen (Bbz) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.tandsuitkering en wilt een eigen bedrijf beginnen, dan kunt u voor financiële steun een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). U heeft dan maximaal een jaar om u onder begeleiding voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. U behoudt in dit jaar uw uitkering, maar u hoeft niet te solliciteren. U stelt onder meer een ondernemingsplan op. De gemeente bekijkt vervolgens of uw bedrijf levensvatbaar is. Als dit zo is, kunt u aan de slag als zelfstandige. U komt dan in aanmerking voor een periodieke uitkering tot bijstandsniveau gedurende maximaal 3 jaar en/of een starterskrediet.
Gedurende deze fases kunnen deskundigen u bijstaan. De gemeente kan (een deel van) de kosten hiervoor vergoeden.

Voorwaarden Bbz-uitkering

Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet uw bedrijf niet alleen levensvatbaar zijn, u moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet aan eventuele vestigingseisen voldoen;
  • u moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn. Dit betekent gemiddeld 23,5 uur per week werken in uw bedrijf;
  • kapitaalverstrekking via een bank of een borginstellingsfonds is niet mogelijk.
  • uw inkomen ligt naar verwachting onder het bijstandsniveau.

Starterskrediet

In de startfase kunt u bij uw gemeente op basis van het Bbz een starterskrediet aanvragen van maximaal € 35.549 (per 1 januari 2016). Dit krediet is een lening waarover rente moet worden betaald. Dit starterskrediet is bedoeld om noodzakelijke investeringen in uw bedrijf te financieren. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van machines en voorraden, voor investeringen tijdens de acquisitie en/of begeleiding door deskundigen.
Om voor een starterskrediet via de gemeente in aanmerking te komen, mag het inkomen van u en uw eventuele partner niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsuitkering.

Doelgroepen

De Bbz is er niet alleen voor starters, maar bijvoorbeeld ook voor oudere zelfstandigen met een slecht lopend bedrijf. Om precies te zijn, de verschillende doelgroepen van de Bbz zijn:

 • Mensen met een bijstand- of werkeloosheidsuitkering die als zelfstandige aan de slag willen;
 • Zelfstandigen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben;
 • Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • Zelfstandigen die een niet levensvatbaar bedrijf willen staken.

Aanvragen

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in uw gemeente. Daar kunt u ook de aanvraag indienen.
Heeft u een WW uitkering dan heeft het UWV een eigen regeling voor het starten van een eigen bedrijf met een WW-uitkering. Wel kunt u dan ook op basis van de Bbz in aanmerking komen voor een starterskrediet.

Rijksoverheid.nlMeer informatie over de Bbz van de Rijksoverheid.

 

 

2 Replies to “BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)”

 1. Geachte heer Bouten,
  Ik kwam per toeval op uw web-site terecht.
  Heb geconstateerd dat uw tekst over startkapitaal iet wat achterhaald is.
  bij deze treft u het huidige normbedrag voor het startkapitaal aan.

  Startkapitaal.
  U kunt als startende ondernemer in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 35.393 (per 1 januari 2015) aan bedrijfskapitaal ontvangen.

  Hopende bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*