Werken als huishoudelijke hulp en de belastingen

In dit artikel zet ik de verschillende aspecten op een rij van het werken als huishoudelijke hulp en de belastingen met name de omzetbelasting (BTW) en de loon- of inkomstenbelastingen.
Het artikel is geschreven voor de huishoudelijke hulp zelf. Een particulier die een huishoudelijke hulp heeft of inhuurt, heeft alleen met de belastingen te maken wanneer deze hulp valt onder de regeling Personeel aan huis (zie hieronder).

Bij huishoudelijk werk kun je denken aan:

 • schoonmaken van het huis;
 • koken, wassen, strijken;
 • ramen lappen;
 • uitlaten van de hond;
 • grasmaaien en snoeien van de tuin;
 • boodschappen doen.

In dit artikel is soms sprake van thuiszorg. Thuiszorg kan huishoudelijke hulp zijn maar is vaker verzorging en/of verpleging. Er is een groot verschil in behandeling van met name de omzetbelasting.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is of je aan het werk gaat (of bent) als particulier of als ondernemer (ZZP-er). Dat is de hoofdindeling hieronder.

Werken als particulier

Regeling Dienstverlening aan Huis

Schoonmaakspullen voor huishoudelijk werkVoor particulieren als huishoudelijke hulp is er de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’.  Hierbij gaat het om zogenaamde ‘witte werksters’.
Je hebt vaak wel een arbeidsovereenkomst (zeker aan te bevelen), maar de  opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies af te dragen. U moet zelf wel aangifte doen van je inkomsten voor de inkomstenbelastingen en wel onder ‘Inkomsten uit overig werk’.

Een belangrijke voorwaarde voor deze regeling is dat je maar maximaal drie dagen per week voor een en dezelfde opdrachtgever mag werken. Je mag wel meer opdrachtgevers hebben.
Omzetbelasting is hier niet aan de orde, want je bent geen ondernemer. Je hoeft je ook niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Inkomstenbelastingen betaal je in principe wel, maar je kunt geen gebruik maken van de voordelen van het zelfstandige ondernemerschap zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en/of MKB winstvrijstelling.

Nadeel
Nadeel van deze regeling is ook dat je niet bent verzekerd tegen werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat ben je ook niet als zelfstandige maar wel als je in loondienst bent van de opdrachtgever zoals bij de regeling Personeel aan huis.
Je kunt je wel vrijwillig verzekeren (als alfahulp of particuliere hulp) bij het UWV voor ziekte, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dat moet wel binnen 13 weken nadat je als zelfstandige bent begonnen.

Voor meer informatie over deze regeling kun je o.a. terecht op de website van de belastingdienst, op rijksoverheid.nl of bij Ik zoek een witte werkster.

Regeling Personeel aan huis

Dit is een regeling voor als je meer dan drie dagen voor een opdrachtgever werkt. Er is dan sprake van een dienstverband met alle consequenties van dien. De opdrachtgever moet loonheffing en werkgeverspremies afdragen. Dat mag wel volgens een vereenvoudigde regeling. Dat wil zeggen, de aangifte hoeft maar een keer per jaar. Als hulp ben je dan ook verzekerd voor werkeloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Alfahulp
Alfahulpen (soms geschreven als alphahulp) zijn degenen die in de thuiszorg huishoudelijke werkzaamheden verrichten en niet verzorgen, verplegen of begeleiden.
Alfahulpen kunnen in dienst zijn van de patiënt. Afhankelijk van het feit of ze meer of minder dan drie dagen werken bij één cliënt, vallen ze dan onder de regeling Dienstverlening aan Huis of Personeel aan Huis. De cliënt kan de hulp bijvoorbeeld financieren uit een persoonsgebonden budget.
Naast alfahulpen zijn er nog thuishulpen. Voeren alfahulpen HV1 werk (huishoudelijke verzorging 1) uit, bij thuishulpen is dat het iets intensievere HV2 (huishoudelijke verzorging 2). Bij een alfahulp heeft de cliënt de regie over de taken van de hulp, bij de thuishulp is er sprake van een afname van zelfregie en verminderde sociale redzaamheid.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) mogen thuiszorgorganisaties alleen alfa- of thuishulpen inzetten die in dienst zijn bij hen. Daarmee zijn deze alfa- en thuishulpen natuurlijk ook verzekerd van uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Werken als ondernemer (zzp-er, eenmansbedrijf)

stofzuigen-(photo-by-colorblindPICASO)Wil je als freelancer of ondernemer aan de slag als huishoudelijke hulp dan schrijf je je in bij Kamer van Koophandel. Deze geeft jouw gegevens dan door aan de belastingdienst. Daar krijg je te maken met twee belastingen: de omzetbelasting en de inkomstenbelastingen. Of je ondernemer bent (de belastingdienst kent het begrip ‘freelancer’ of ‘zzp-er’ niet), wordt dan voor elk van deze belastingen apart bepaald. Voor de omzetbelasting ben je al snel ondernemer, namelijk als je regelmatig werk tegen betaling verricht.
Om voor de inkomstenbelastingen als ondernemer aangemerkt te worden, worden er meer eisen gesteld.  Er zijn vier belangrijke criteria: zelfstandigheid, continuïteit, ondernemersrisico en de omvang van je bedrijf.
Je kunt voor jezelf nagaan of je voldoet aan deze criteria via de Ondernemerscheck van de belastingdienst. Per onderdeel kun je dan zien of je voldoet aan de vereisten. Tevens zie je dan wat de zwakke punten zijn.  Die kun je dan eventueel bijstellen in je bedrijfsvoering om toch aangemerkt te worden als ondernemer.

Omzetbelasting

De omzetbelasting is een lastige. Je hebt hierbij te maken met verschillende tarieven (21%, 6% of 0%) en vrijstellingen.

Vrijstellingen

 • Er is een vrijstelling van omzetbelasting voor langdurige zorg (Wet Langdurige Zorg, WLZ). De Wet Langdurige Zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  Langdurige zorg is zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dat kan ook thuis het geval zijn. Maar dan moet er wel een indicatiebesluit op grond van de WLZ zijn waarin vastgesteld is dat de persoon op die zorg is aangewezen. Hieronder valt ook huishoudelijke hulp als de persoon niet verblijft in een instelling.
  De zorg kan gegeven worden in de vorm van een PGB (PersoonsGebonden Budget) of Zorg in Natura.
 • ZZP’ers die in de zorgsector werken en rechtstreeks factureren aan cliënten, zorginstellingen, zorgkantoren of ziekenhuizen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Daarvoor moest je wel eerst in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of bij een ander van toepassing zijnde register geregistreerd zijn. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad zijn alle geneeskundige diensten verricht aan de mens vrijgesteld van BTW. De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 29.03.2016 (BLKB2016/433M) aangegeven onder welke voorwaarden een niet-BIG-beroepsbeoefenaar en een BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn deskundigheidsgebied handelt, deze vrijstelling kunnen toepassen. Huishoudelijke hulp valt hier echter niet onder.
  Een belangrijke voorwaarde is overigens dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen degenen die het werk verrichten en de instelling. Zie ook de paragraaf Modelovereenkomsten in het artikel ‘Voor- en nadelen van het ondernemerschap als ZZP-er of zelfstandige’.
 • Zorg in het kader van de WMO is vrijgesteld van omzetbelasting, maar alleen als de uitvoering wordt gedaan door de gemeente zelf of door een organisatie waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten.
  Een aantal WMO-diensten zijn overigens niet vrijgesteld van BTW:
  •    het doen van aanpassingen aan, op of in de woonruimte;
  •    het verrichten van onderhoud of herstelwerkzaamheden aan, op of in de woonruimte;
  •    hovenierswerkzaamheden;
  •    vervoersdiensten.
  Een ZZP-er kan als onderaannemer van een thuiszorgorganisatie ook BTW-vrijgesteld zijn voor deze diensten als de ZZP-er aansprakelijk is voor het resultaat, de inhoud en de kwaliteit van die werkzaamheden. Tevens moeten de aard van de werkzaamheden duidelijk omschreven zijn (al hoeft dat niet in detail) en er mag geen arbeids- of uitzendovereenkomst zijn of een andere gezagsverhouding met de thuiszorgorganisatie. Dat kan als er gewerkt wordt volgens een van de hiervoor genoemde modelovereenkomsten.

6% BTW
Spic-en-span-(photo-by-vito-fun)-300Schoonmaakwerk in de woning valt onder het 6%-tarief. Het gaat hierbij louter om schoonmaken in de woning. Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning vallen onder het 21%-tarief. Dat geldt ook voor specifieke schoonmaakdiensten, zoals schoorsteenvegen en CV-reiniging of schoonmaakwerkzaamheden die met speciale apparatuur worden uitgevoerd, zoals het in de was zetten van parketvloeren, het reinigen van portieken met hogedrukreinigers, brand- en roetreiniging, schoonmaak bij zware vervuiling, reiniging waterschade, ontruimen en reiniging na overlijden bewoner

21% BTW
Voor alle overige situaties, diensten en goederen, geldt het tarief van 21% omzetbelasting.

Combinatie van diensten met verschillend tarief
Lever je een combinatie van goederen en/of diensten met verschillend tarief, dan is die combinatie één goed of dienst als de gemiddelde consument de combinatie ziet als één geheel. Het tarief dat dan gehanteerd moet worden is dat wat hoort bij het hoofdbestanddeel van de dienst. Dus als je voornamelijk binnenshuis schoon maakt en af en toe de ramen aan de buitenkant lapt, dan mag je dit onder het 6% tarief laten vallen.
Is er sprake van een combinatie van diensten waarbij deze diensten hun zelfstandigheid behouden d.w.z. ook apart afgenomen kunnen worden, dan moeten de bijbehorende tarieven gehanteerd worden.

Bemiddeling en uitzendconstructies zijn niet vrijgesteld
Bij het ter beschikking stellen van arbeid, zoals bij medische of huishoudelijke uitzendbureaus geldt de BTW-vrijstelling niet en moet 21% BTW afgedragen worden..

Inkomstenbelastingen

Over alle inkomsten als particulier of als ondernemer moet u inkomstenbelastingen afdragen. Natuurlijk mogen de kosten die u voor de inkomsten moet maken in mindering gebracht worden op de inkomsten.

huishoudelijke-hulp-(photo-by-ryan-harvey)-300

Als particulier geeft u uw inkomsten (en lasten) op bij ‘Inkomsten uit overig werk’ en als ondernemer doet u dat via de aangifte als ondernemer aan de hand van uw jaarrekening.
Voor de ondernemer is het dan nog belangrijk of er voldoende uren gemaakt zijn om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek. Hoe dit precies zit, leest u in mijn artikel ‘Maakt u voldoende uren voor de zelfstandigenaftrek?’.

13 Replies to “Werken als huishoudelijke hulp en de belastingen”

 1. Hoi ik heb een vraagje ik wil schoonmaken bij particulieren en/ of bedrijven. Moet ik nu wel mij inschrijven bij de KvK.
  En ik hoorde dat je van je uurtarrief 40 % erbij moet berekenen wat je aan belasting ( inkomstenbelasting, .btw en onkosten( zoals verzekering, reiskosten ja/,nee) wat je over houd jou netto bedrag is kan je daar ongeveer van uit gaan? Dus als ik € 16,- vraag aan een klant dan hou ik letterlijk € 9.60 over voor mij zelf ( €16,= – 40% ,= €9,60 ) klopt dit

  • Beste Carla,

   Als je structureel inkomsten hebt uit werk (en niet uit loondienst), dan moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft jouw gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst nodigt je dan uit, voor zover nodig, om aangifte te doen voor de omzetbelasting en later voor de inkomstenbelastingen.

   Wat je precies gaat overhouden van je bruto uurtarief, hangt af van het tarief, dat je voor de BTW moet hanteren, hoe hoog jouw onkosten zijn en verder je persoonlijke situatie zoals o.a. ander werk, een partner of niet, kinderen, een eigen huis en je vermogen. Het is dus niet in zijn algemeenheid te zeggen wat je precies zult overhouden. Maar onderschat het niet, 40% is het al snel.

 2. Ik wil iemand een dag per week voor 3 uur inhuren voor huishoudelijk werk. Dit zou dan kunnen onder de regeling Dienstverlening aan huis. Punt is dat hulp ook ingeschreven staat bij KvK. met yoga activiteiten (kleinschalig) en dus een bedrijfje heeft. Kan voor het huishoudelijke werk dan toch de regeling Dienstverlening aan huis toegepast worden. Of zijn alle werkzaamheden die iemand met een inschrijving bij KvK. doet per definitie ondernemersactiviteiten.
  Inkomsten uit huishoudelijk werk vallen dan onder Inkomsten uit overig werk en Yoga activiteiten vallen onder Winst uit onderneming.

  • Beste Kees,

   Als de bedrijfsactiviteiten omschreven zijn als yoga activiteiten dan lijkt mij huishoudelijk werk hier niet onder te vallen en moeten deze behandeld worden resultaat uit overig werk (ROW). Het hangt dus sterk af van de precieze omschrijving van de activiteiten bij KvK en in de aangifte inkomstenbelastingen.
   Je kunt bij ROW natuurlijk geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. en de uren tellen natuurlijk ook niet mee voor de uren besteed binnen de onderneming.

 3. Hallo,
  Iemand komt een dag in de week 3 uur huishoudelijk werk doen bij mij.Zou dus onder regeling Dienstverlening aan huis kunnen. Punt is dat zij ook ingeschreven staat bij KvK. met yoga activiteiten.Kunnen we dan toch de werkzaamheden onder de regeling Dienstverlening aan huis laten vallen en een daarbij behorend contract kunnen opstellen.

 4. Goedendag,

  Ik heb gesolliciteerd voor alphahulp en de bruto uurvergoeding is 12 euro incl. 21%BTW (..)
  Ik moet dus een BTW nummer aanvragen. Een inschrijving bij de KVK is blijkbaar niet nodig omdat ik via bemiddelingsovereenkomst werk.
  Als zelfstandige heb ik geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
  Ik heb er grote twijfels over en ik ben benieuwd naar uw mening hierover.

 5. Waar vind ik vacatures voor zzp huishoudelijke. Voor bijvoorbeeld mensen die pgb ontvangen.
  Ik heb 1 site maar daar heb ik nog niet veel succes. Iemand tips regio den haag.

 6. Ik lees ergens dat als een huishoudelijke hulp niet meer dan 500 euro per maand verdient en zij bijvoorbeeld maar 1 of 2 ochtenden ergens werkt, zij helemaal geen belasting hoeft te betalen. Klopt dat?
  Ik wil nl vanuit het pgb van de WLZ onze huidige hulp inhuren, maar zij wil geen belasting betalen etc. Dat vindt ze teveel gedoe en ze weet niet of ze daardoor wordt geminderd op haar bijstandsuitkering.

 7. Beste

  Ik heb onlangs een aanbod ontvangen om schoonmaakdiensten uitvoer bij een beheerder onroerend goed (studentenhuis) dus binnen de woningen maar ik zit met berekening van BTW .Wat is de juiste tarief die ik zou moeten hanteren ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*